Visie-missie-kernwaarden en regels

Onze missie

Het Anker: voor ieder kind de juiste koers!

Hieraan werken wij vanuit onze kernwaarden en visie

Duidelijkheid
Wij hanteren de schoolregels consequent in en rondom de school, tussen leerlingen en leerkrachten, zodat alle leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.
We werken aan een goed pedagogisch klimaat waar iedereen zichzelf mag zijn.
We zetten zoveel mogelijk het Directe Instructie Model in, zodat we goed didactisch en helder onderwijs aanbieden.
We richten ons klassenmanagement in op voorspelbaarheid.

Vertrouwen
Leerkrachten werken aan een veilig klimaat in de school tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, pas wanneer dat er is kan een kind zich zowel sociaal emotioneel als cognitief ontwikkelen.

Respect
Wij geven de leerlingen het goede voorbeeld om op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan door met behulp van Fides te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van elke leerling in de school.
Wij zijn een christelijke basisschool waarin wij handelen vanuit onze christelijke identiteit en waar wij streven naar positieve respectvolle relaties binnen en buiten onze school waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is.

Wij hanteren de volgende schoolregels:

Duidelijkheid:
Zeg wat je doet, doe wat je zegt. dan komt iedereen tot zijn recht!

Vertrouwen:
Als je open en eerlijk gedrag vertoont, word je met vertrouwen beloond!

Respect:
Aardig zijn voor elkaar is goed. Laat zien dat je dat doet!