Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs vraagt van scholen om onderwijs op maat te bieden. De grenzen van Passend Onderwijs zijn per school verschillend. Deze worden vastgelegd in het School Ondersteunings Profiel (SOP).Klik hier voor het SOP
De directeur en de intern begeleider (ib-er) maken, in overleg met het team, het SOP. Het uitgangspunt is: een optimale ontwikkeling van alle kinderen. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij kunnen bieden, zoeken wij in overleg met de ouders een passende oplossing, zo mogelijk op Het Anker en anders op een andere, beter passende, school.

We werken op Het Anker handelingsgericht volgens een vaste cyclus. Deze is vastgelegd in het zorgplan.