0512 54 51 33

Identiteit

Identiteit

Het Anker is een open christelijke basisschool. Ieder kind is welkom op Het Anker en moet zich veilig en thuis kunnen voelen bij ons op school.

Onze inspiratiebron is het verhaal van God en mensen, ons aangereikt door de verhalen uit de Bijbel. Zo willen wij richting geven aan het leven van de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd.

Daarom vertellen wij kinderen uit de bijbel en proberen wij de boodschap te vertalen naar de tijd waarin wij nu leven. Door hier samen met de kinderen over te praten en na te denken, willen wij hen in navolging van de christelijke boodschap een hoopvolle levensvisie voor de toekomst meegeven.

Dat betekent voor ons handelen vanuit de kernwaarden van de school:

Respect: respect voor elkaar en de schepping

Vertrouwen: vertrouwen in de goedheid van God en mensen en de wereld om je heen

Duidelijkheid: we leven in een pluriforme samenleving, zo ook onze school

 

Onze levensbeschouwing staat niet op zichzelf. Het is terug te vinden in onze omgang met de kinderen, aansluiting op gebeurtenissen, en in de verschillende vak- en vormingsgebieden.

Ouders staan op nummer één als het gaat om het meegeven van het geloofsleven aan kinderen. De school draagt een steentje bij: de leerkrachten zijn vanuit hun eigen christelijke overtuiging in staat om hierin bij de dragen.

Op deze manier geven we inhoud aan de christelijke identiteit van de school. We doen dat graag samen met ouders die dit alles ondersteunen of ermee kunnen instemmen.