Identiteit

Identiteit

Het Anker is een open christelijke basisschool. Ieder kind is welkom op Het Anker en moet zich veilig en thuis kunnen voelen bij ons op school.

Onze inspiratiebron is het verhaal van God en mensen, ons aangereikt door de verhalen uit de Bijbel. Zo willen wij richting geven aan het leven van de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd. Geloofsopvoeding is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Wij vertellen de kinderen verhalen uit de bijbel en vertalen de boodschap naar de tijd waarin wij nu leven. Hiervoor gebruiken wij de methode Kind op Maandag. Door met de kinderen te praten en na te denken over de thema's, willen wij hen een hoopvolle levensvisie voor de toekomst meegeven.

Dat betekent voor ons handelen vanuit de kernwaarden van de school:

Respect: respect voor elkaar en de schepping

Vertrouwen: vertrouwen in de goedheid van God en mensen en de wereld om je heen

Duidelijkheid: we leven in een pluriforme samenleving, zo ook onze school

 

Onze levensbeschouwing staat niet op zichzelf. Het is terug te vinden in onze omgang met de kinderen, vieringen van christelijke feesten en de viertafel in de gemeenschapsruimte.

Op deze manier geven we inhoud aan de christelijke identiteit van de school. We doen dat graag samen met ouders die dit alles ondersteunen of ermee kunnen instemmen.