ICT

ICT

Visie

De ontwikkelingen op het gebied van IT en technologie gaan razendsnel en vragen om aanpassing van de leerstof in het basisonderwijs. Wij zijn van mening dat de kinderen digitale vaardigheden moeten ontwikkelen om later in een digitale wereld te kunnen functioneren. Op dit moment zijn wij bezig met het uitzetten van de lijnen op het gebied van ICT en de daarbij horende visie.

Dit doen wij al

De iPad wordt voornamelijk bij de methodes ingezet voor het automatiseren of in-oefenen van geleerde lesstof.

Wij gebruiken de IPad bij de methodes voor:

- Digitale afname taaltoetsen vanaf groep 4

- Verwerking wereldoriëntatie vakken

- naslagwerk en opzoeken van informatie

Doelen 2022-2023 digitale vaardigheden voor de groepen 1-8

- Eerst maandelijks een digitale doe-les (digi-doener) en dit uitbreiden naar wekelijks

- Computational thinking (programmeren)

- Werken aan mediawijsheid

- Aanleren ICT-basisvaardigheden

- Aanleren informatievaardigheden